Проект „Обновяване и модернизация на Дом на културата „Пейо Яворов“ град Гоце Делчев“