Рекламна агенция "Максимус Дизайн" в Благоевград. Проект "Трансгранично сътрудничество за борба с горските пожари".